Asfalt

Veldes asfalt er grønn. Med gjenvinningsanlegg og produksjon midt i pukkverket leverer vi asfaltkvaliteter som inneholder en andel gjenvunnet asfalt. Dette sparer bruken av nye råvarer som bitumen, stein og transport uten at det går ut over kvaliteten.

Velde har utstyr og kompetanse til å legge asfalt fra de minste gårdsrom til de største veiprosjekter. Kontakt oss for bestilling, forespørsel eller beregning av mengde. Privatpersoner bes ta kontakt for pris og bestilling: asfalt@veldeas.no / 958 86 567.

Velde tilbyr et bredt spekter av asfalttjenester:

  • Asfaltlegging
  • Asfaltfres
  • Asfaltproduksjon
  • Asfaltreperasjon
  • Håndutlegging / småarbeid
 

Kontakt

Bestilling rettes til Maren Stangeland:
464 27 415
asfalt@veldeas.no

Kontaktliste →

 
 
 

Miljøvennlig produksjon

Vårt mål er å ha en optimalt miljøvennlig produksjon. Tilslag av gjenvunnet asfalt sparer råvarer og deponering av avfall samtidig som høy kvalitet oppretholdes. Fyring og oppvarming skjer med naturgass. Vår stein har en hardhet som reduserer svevestøvet som oppstår under bruk. Alle tilslag som brukes i produksjon av asfalt lagres i tørr silo. Dette reduserer behovet for ytterligere tørking og oppvarming.

Asfaltfabrikken er helt integrert med pukkverket. Det blir dermed ikke benyttet hjullaster for håndtering av tilslagsmassene. All mellomtransport skjer ved hjelp av elektromotoriserte transportbånd. Hele fabrikken er innelukket og reduserer dermed støv og støy til omgivelsene. Ferdig produsert asfalt lastes rett på bil og kjøres direkte til utlegging.