Betong:
betong@veldeas.no
Tlf 900 73 007


Olaus Omland Transportkoordinator Kundemottak 900 73 007 olaus@veldeas.no

Olaus Omland
Transportkoordinator
Kundemottak
900 73 007
olaus@veldeas.no

Juri Skalikov Kundemottak 900 73 007 juri@veldeas.no

Juri Skalikov
Kundemottak
900 73 007
juri@veldeas.no

Kåre Morten Eriksen Formann blokkproduksjon 932 59 304 km@veldeas.no

Kåre Morten Eriksen
Formann blokkproduksjon
932 59 304
km@veldeas.no

Reidar Velde Daglig leder Betong 932 59 302 reidar@veldeas.no

Reidar Velde
Daglig leder Betong
932 59 302
reidar@veldeas.no

 

Velde Betong AS
Org. nr. 992 837 012
Bankkontonr. 3201.08.24779
← Info om betong