English
 
 

Velde – vi bryr oss

Velde tilbyr industrielle tjenester og produkter der vårt pukkverk og moderne anlegg for gjenvinning står sentralt. Vi bryr oss om både lokalmiljø og generasjonene som kommer og skal med engasjerte fagfolk, eget laboratorium og tung satsing på moderne teknologi lede an i utviklingen av stadig mer bærekraftig råvareproduksjon og avfallshåndtering. Når vi gjenvinner – vinner alle!
 

 

Siste nyhetssaker: