Kystsikringsstein:
oleb@veldeas.no
Tlf 932 59 330


Ole Bernhard Eriksen Leder for Marked Daglig leder Velde Fjellboring (Kystsikring Hausvik) 932 59 330 oleb@veldeas.no

Ole Bernhard Eriksen
Leder for Marked
Daglig leder Velde Fjellboring
(Kystsikring Hausvik)
932 59 330
oleb@veldeas.no

 

Velde Fjellboring AS
Org. nr. 968 067 125
Bankkontonr. 3201.08.24949
← Info om kystsikringsstein