Miljøprodukter

Velde tilbyr et bredt spekter av miljøprodukter av høy kvalitet. Disse fremtidsrettede produktene erstatter og utfyller på mange måter konvensjonelle produkter. Ved bruk oppnås vinn-vinn-effekt; lavere pris, mindre deponi, mindre bruk av råvarer og inngrep i naturen, mindre forrurensning og spart transport ved at lastebiler kan levere gravemasser og kjøre ut med råvarer på samme tur. Når vi gjenvinner – vinner alle!   Se film →

Vår miljø-pukk oppfyller samme krav som knust fjell og fås i et bredt spekter av fraksjoner. Knust betong og asfaltgranulat har enormt potensiale som miljøriktige alternativer, både som tilslag til nye produkter og når vei skal bygges.   Se film →

 

Kontakt

Bestilling rettes til:
902 22 525
ordre@veldeas.no
 

Teknisk support:
Hernan Mujica
produktsjef
401 09 229
hernan@veldeas.no

Kontaktliste →


Produktoversikt:

Pukk – alternativ til knust fjell

Fraksjoner 2/4, 4/16, 16/32, 20/100 og 20/300. Oppfyller samme krav som knust fjell, men til en lavere pris og langt mer miljøvennlig. Bruken av denne pukken sparer utvinning av nye naturressurser og bidrar til å unngå deponi av gravemasser. I bransjen omtales denne som "miljøpukk". Som en bonus spares store mengder transport og tid da vi har samlokalisert anleggene for gjenvinning og produksjon. Trykk for å se bildene i stor størrelse:

2/4

4/16

16/32

20/100

20/300

 

Grus

Fraksjon 0/32. Veldig anvendelig fraksjon som blant annet brukes i bærelag og til avretting. Massen er grundig vasket, inneholder veldig lite finstoff og er dermed godt drenerende. Trykk for større bilde.

0/32


Sand

Fraksjoner 0/2 og 0/4. Sanden holder høy kvalitet og ble blant annet brukt på alle baner under Sandvolley-turnering i Stavanger 2016. Den har en stabil kornfordelingskurve og lavt innhold av finstoff. Trykk for større bilde.

0/2

0/4


Asfaltgranulat

Fraksjoner 0/11 og 0/16. Asfaltgranulat har et kolossalt potensiale for besparelse av ressurser og å minske mengden asfalt som kastes. Andre land har kommet langt i omfattende gjenbruk av asfalt og Velde jobber for at Norge skal gjøre det samme. Granulaten kan både implementeres i produksjonen av ny asfalt og også fungere som f.eks. provisorisk vei, utlagt direkte på fast dekke. Trykk for større bilde.
 

0/11 asfaltgranulat


Green Filler

Et finstoff fra vårt miljøanlegg som har en ensartet stabil kurve 0/0,063. Det har en jevn fuktighet, tørker sakte og er velegnet som fyllstoff, tettemasse og jordforbedring i landbruket. Trykk for større bilde.
 

Green Filler


Knust betong

Fraksjoner 2/4, 4/16, 16/32, 20/100, 0/90 T2, 0/63 T1. Knust betong har mange bruksområder. Blant annet som et fast dekke ved bygging av vei og som tilslag i ny betong. Trykk på bildet for å se det større.

0/90 T2 knust betong


Fjellmasse

Fraksjon 90/800. Rent fjell med god bæreevne. Brukes blant annet som fyllmasse og fundament. Trykk for større bilde.

90/800

 

Retur av masser

Alt vi produserer tar vi tilbake for gjenvinning. Dette gjør vi både for å være en totalleverandør for bygg- og anleggsbransjen, og leve opp til vår egen ambisjon om optimal gjenvinning av alt. Etter gjenvinning står vi igjen med med minimal avfallsmengde som deponeres og fullverdige råvarer som vi tilbyr i våre miljø-serier. Trykk på knappene under for å velge skjema for retur: