Veldes historie

I 1968 startet Halvard Velde som .... Driften ble raskt utvidet til å kunne knuse pukk til finere fraksjoner som igjen ble brukt i egne anlegg for produksjon av betong og asfalt. Vår styrke er at både produksjon og kompetanse er samlokalisert, med korte reiseveier for både produkter og kunnskap.

Velde omsetter for 700 millioner i året og har 190 engasjerte ansatte. Velde en viktig samfunnsaktør når by og infrastruktur skal utvikles på en bærekraftig, effektiv og kostnadseffektiv måte. Våre prioriteringer blir gjort i et stadig lengre perspektiv der gjenvinning og miljøhensyn står helt sentralt.
 

Det er menneskelig dyktighet, engasjement og nysgjerrighet som driver Velde fremover. På alle måter søker vi hver dag etter å bli bedre, smartere og å ha en drift som belaster miljøet minst mulig. Våre fagfelt og produkter er: pukk, grus, betong, asfalt, avfallshåndtering, gjenvinning, transport, gulv og kystsikringsstein. Med eget laboratorium og tett kontakt med internasjonalt miljø drives produksjonsmetoder og oppskrifter stadig fremover.
 

Verden er i stadig raskere utvikling og vi må følge med. Kun med oppriktig vilje til forbedring og fornyelse kan vi tilby tjenester som er optimalt bærekraftige, miljøvennlige og effektive. Vårt slagord er "Vi bryr oss" og det gjør vi virkelig. Våre valg og prioriteringer preges av å bry oss om samfunnet og menneskene rundt oss og vår satsing på bærekraftig råvareproduksjon gjennom gjenvinning viser at vi bryr oss om generasjonene som kommer.

 

DOKUMENTASJON   VISUELT KRYDDER   BILDE FILM    KANSKJE TEKSTEN I BUNNEN AV SIDEN ER FOR LØS OG SKAL BORT?

 
  Velde Olsen  er et samarbeid mellom Brødrene Olsen og Velde. Se  webside →

Velde Olsen er et samarbeid mellom Brødrene Olsen og Velde. Se webside →

 
 
 

100% naturlig råstoff

Industrisand og pukk fra fjell er kjernen i vår produksjon. Dette er ogstå viktigste bestandel i asfalt- og betongproduksjonen som foregår samme sted. Ved å bruke industrisand i betongproduksjon, reduseres behovet for sement med 15–25%. Dette som følge av at industrisanden har en kantete overflate som binder seg bedre til sement enn natursand som har en slett og avslipt overflate.

 

100% resirkulerbart

Alt det vi leverer ut tar vi også tilbake for gjenvinning og deponering. Hele 400.000 tonn pr. år faktisk! Vårt anlegg for gjenvinning og deponering knuser og sorterer gamle asfalt- og betongrester til nye og verdifulle bestanddeler. Det sparer både du, miljøet og samfunnet på. Årlig mottar vi ca 40.000 tonn rene jord-, leir-, stein- og sandmasser. Mye av dette gjenvinnes, mens resten deponeres. Bilene som kommer med disse massene tar med seg pukk og grus tilbake til byggeplass.

 
 

Vi bryr oss

Velde har en viktig rolle i samfunnet som leverandør av råmaterialer for bygging av infrastruktur, bolig og næring. Vi tar stor plass i vårt lokalmiljø og for å lykkes er vi helt avhengig av samarbeid, forståelse og aksept fra lokalbefolkningen.

I all vår kommunikasjon bruker vi uttrykket «Vi bryr oss» for å minne oss om å verne om hverandre, omgivelsene og naturen. Dette engasjementet starter med våre eiere og ansatte som i sitt daglige arbeide bruker visjonen som sin ledestjerne. Gjennom informasjon, omvisning, støtte og lokalt engasjement ønsker vi å gå foran for å skape et mangfold av arenaer som også deler verdien av å bry seg.

 

HMS

Sikkerhet for våre ansatte har høy prioritet. Gjennom informasjon, kurs, klar rollefordeling og øvelser skal vi forebygge skader og stå godt rustet til å håndtere og begrense omfanget av eventuelle ulykker.