pukk og grus

Pukk og grus

Stikkord om pukk og grus: råvarer kommer både fra pukkverket og miljøanlegget. Aparat som er smurt, samspill mellom biler inn og ut. God logistikk. Kortreis. God bergart!: Stenen vi produserer har gode egenskaper – steinen er god –    lys granitt   norges beste. Lages til alle typer fraksjoner.   Vi kan produsere alt fra fint sand   (sandvolley) få frem at Velde er mer enn pukk - kanskje vise det totale bildet: velde er mer enn pukk   betongasfalt   miljøprodukter


Transport

Dagens tekst http://www.veldeas.no/produkter/transport
HVA TILBYR VELDE og HVORFOR VELGE?  OK tekst?:Nærmere 50 moderne biler leverer rykende fersk asfalt, betong og pukk og returnerer med asfalt- og betongrester for resirkulering.

Kortreist: Alt produseres lokalt hos oss og fraktes direkte til sluttbruker uten omveier – Dette gir store miljøgevinster.

Direkte distribusjon sparer miljøet for tusenvis av kilometer med transport.


Betong til alle formål

Kort intro. Reidar sitt ønske er å vise at de Plassere Velde på kartet mht kompetanse og teknologi. Betong med skreddersøm. Få tydelig frem at de har eget laboratorium der de utvikler metodikk og oppskrifter. Veldes vilje til å forbedre og tenke nytt. Målet er å dekke alle relevante behov.