Velde søker flere dyktige arbeidere til asfalt- og veiarbeid i Rogaland og Haugalandet.


Stillingsbeskrivelse

 • Vi søker erfarne asfaltlag: Bas, operatører av asfaltfreser, asfaltutlegger, screed og vals.

 • Kvalifikasjoner: Norsk språklig, relevant erfaring og ønskelig med B- og CE-sertifikat. 

 • Personlighet: Fleksibel, kvalitetsfokusert og serviceorientert.

 • Vi kan tilby både faste og sesongbaserte stillinger.

 • Søknadsfrist: ASAP.

 • For spørsmål, send mail til jobb@veldeas.no

 
 
VELDELOGO2.png

OM VELDE
Velde-konsernet driver virksomhet innen pukkverk, gjenvinning, deponi, ferdigbetong, betonggulv, transport, asfaltproduksjon og asfaltering, med fokus på bærekraft og gjenvinning.

I 2018 har Velde 250 ansatte og omsetter for 500 millioner. I tillegg til å levere produkter og tjenester til Nord-Jæren tilbyr vi asfaltlegging på Haugalandet, landsdekkende gulvlegging gjennom Velde Olsen Gulv og kystsikringsstein fra Hausvik i Lyngdal.

Mer om Velde →


Information in English

 • We are looking for experienced Asphalt teams: Bas, operators of milling machines, asphalt pavers, screed and rollers.

 • Qualifications: English speaking, B and preferably CE liscence.

 • Personality: Flexible, quality minded and service oriented.

 • We can offer both permanent and seasonal positions.

 • For contact, mail to jobb@veldeas.no

 
VELDELOGO2.png

ABOUT VELDE
The Velde Group operates in the field of quarries, recycling, landfill, concrete, concrete flooring, transport, asphalt production and asphalting, focusing on sustainability and recycling.

In 2018, Velde has 250 employees and an annual turnover of 500 million NOK. In addition to offering products and services to North Jæren, we offer asphalting in Haugalandet, nationwide concrete floor laying through Velde Olsen Floor and amour stones in Lyngdal.

Map →