Driftsstøtte for Velde Asfalt Haugalandet

Velde Asfalt styrker teamet for å møte markedets behov for asfalttjenester. Driftsstøtte vil ha en sentral og variert funksjon i selskapet med ansvar for å koordinere og utføre effektiv administrasjon etterspurt av kunder, leverandører og ledelse. Rollen vil internt støtte Prosjektledere og Driftsleder/Regionsleder knyttet til området Haugalandet og Sunnhordland innen fagområdene personal, HMS, IT og øvrig administrasjon.