Indisk delegasjon besøker Velde

Velde deler kompetanse om gjenvinning

27/11-2018: I regi av SINTEF er i dag en indisk delegasjon på tur til Velde. Disse er fra sentralmyndighetene i New Delhi og kommer for å lære om gjenvinning av bygg- og anleggsavfall. Dette er en aktivitet i et indisk-norsk prosjekt som skal øke gjenbruken av bygg- og anleggsavfall i India. Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Delhi.

På dette besøket erfarer delegasjonen hvordan Velde løser dette, hvilke produkter dette blir til og hvordan det faktisk ser ut. Velde ønsker bidra til økt andel gjenvinning både i Norge og utlandet, og er stolte av å holdes frem som eksempel.

Når vi gjenvinner – vinner alle!


Ny salgssjef

Velde har ansatt Arild Klingsheim i en nyopprettet stilling som salgssjef

Velde konsernet ønsker å være mer aktive ute i markedet og Arild Klingsheim ser mange muligheter for å utvikle samarbeidet fremover med Velde sine kunder. Arild kommer fra en stilling som salgssjef i Westco Miljø der han har jobbet i 8 år. Han har erfaring som salgssjef gjennom de siste 15 år. Kundene våre kommer til å treffe vår nye salgssjef i tiden som kommer.

Arild-Klingsheim-1-(002)-portrett2.jpg

Arild Klingsheim
Salgssjef
401 00 517
arild@veldeas.no


Ny HMSK-rådgiver

Velde har ansatt Sara F. Sigmundsen i en nyopprettet stilling som HMSK-rådgiver.

Velde-konsernet øker kompetansen på HMSK-området og har ansatt Sara Frostadottir Sigmundsen som HMSK-rådgiver. Hun er utdannet HMS verneingeniør, har erfaring som kvalitetsleder og HMS-ansvarlig, og har ivaretatt ISO sertifisering hos tidligere arbeidsgiver. Sara skal sikre tett samarbeid i hele organisasjonen bl.a. innen sikkerhet, miljø og kvalitet samt jobbe med vernerunder både internt og ute på byggeplass.

Sara-Frostadottir-portrett.jpg

Sara F. Sigmundsen
450 05 666
sara@veldeas.no


Indisk delegasjon

Kompetanseutveksling om gjenvinning

24. september 2018 tok Velde imot en indisk delegasjon for å vise moderne resirkulering av tungt byggavfall og gravemasser, og produksjon av resirkulert tilslag.

 

Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resirkulerte materiale best kan anvendes. Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tung byggeavfall i India.

Deltagerne representerte sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører, og delstatsmyndigheter. Den indiske delegasjonen fikk presentert resultater fra det norske prosjektet RESGRAM, som er støttet av Norges forskningsråd, der målsetningen er å videreutvikle de resirkulerte materialene. RESGRAM ledes av Velde Industri AS hvor også SINTEF, Universitetet i Agder, Asak Miljø avdeling Kristiansand og Statens vegvesen Vegdirektoratet deltar.

Enormt potensiale

I Norge genereres det årlig opp mot 2 millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60 til 500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi genereres det nærmere 7000–10000 tonn daglig. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt.

Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet.


Ryfast bruker gjenvinning

Velde har levert flere typer miljømasser til AF sin del av Ryfastprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre:

 • Green filler (0–0,063 mm) som tettningsmasse rundt portalene/tunell- åpningene på Hundvåg.

 • I Solbakktunellen, som er de 6,5 km fra Hundvåg mot midten, er miljøsingel (4–16 mm) brukt som bakfylling til betongrekkverk.

 • Bærelag og bindelag er laget av miljøasfalt med 50% resirkulert asfaltgranulat, både i Solbakktunellen men også i den andre halvdelen av Ryfasttunellen som er Marti sin del av prosjektet.

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak


Asfaltering i Solbakktunellen i Ryfastprosjektet

Når vi asfalterer Solbakktunellen bruker vi den beste teknologien som er på markedet nå. Vi bruker feeder kombinert med “langski”-sensor med 3 sensorer mot vanligvis 1 sensor. Dette gjør at massen blir blandet bedre, og uten stopp i prosessen blir det et jevnt og mer homogent dekke uten skjøt.


Velde søker asfalt- og veiarbeidere

Velde søker 10 arbeidere til asfalt- og veiarbeid.

 • Vi søker etter operatører av asfaltfreser, asfaltutlegger, screed og vals.
 • Kvalifikasjoner: Norsk språklig, relevant erfaring og ønskelig med B- og CE-sertifikat. 
 • Personlighet: Fleksibel, kvalitetsfokusert og serviceorientert.
 • Vi kan tilby både faste og sesongbaserte stillinger.
 • Søknadsfrist: ASAP. 
 
Maren-Stangeland-4054-1.jpg

Søknad sendes til asfalt.sandnes@veldeas.no. Spørsmål rettes til Maren Stangeland på tlf.
958 86 567


Om Velde

Asfaltdivisjonen består av Velde Asfalt i Sandnes og Velde Asfalt Haugalandet i Haugesund. I høysesongen er vi totalt 70 ansatte. Velde har en moderne maskinpark og utfører alle typer asfaltoppdrag for private, entreprenører og stat/kommuner i hele Rogaland og Sunnhordaland. 

Velde bryr seg om miljøet og har mottoet Når vi gjenvinner, vinner alle! Gjennom investering i moderne teknologi kan vi gjenvinnne alle typer asfaltmasser som tilbakeføres i produksjonen av ny asfalt. Asfaltdivisjonen er en del av Velde-konsernet, som driver virksomhet innen pukkverk, miljøanlegg, deponi, ferdigbetong, betonggulv, transport, asfaltproduksjon og asfaltering.

 

 

Information in English

 • We are looking for experienced operators of millingmachines, asphalt pavers, screed and rollers. 
 • Qualifications: English speaking, B and preferably CE liscence.
 • Personality: Flexible, quality minded and service oriented.
 • We can offer both permanent and seasonal positions.
 • Apply by mail to asfalt.sandnes@veldeas.no.

Informacje w języku polskim

 • Poszukujemy doświadczonych operatorów frezów do asfaltu, rozkladadarek asfaltowych operatorów stołu oraz walców.
 • Kwalifikacje: dyspozycyjny, dbający o jakość pracy i zorientowany w obsludze maszyn. Mówiący po norwesku lub angielsku, prawojazdy kat. B i mile widziane CE.
 • Możemy zaoferować zarówno umowę stałą, jak i sezonową.
 • Możliwość rozpoczęcia pracy od sierpień 2018.
 • Miejsce pracy: Norwegia – Sandnes oraz Haugesund.
 • Szukaj na poczta; asfalt.sandnes@veldeas.no.
 

2000 m² betong med 100% gjenvunnet tilslag

Her støper vi 2000 kvadratmeter med betong med hundre prosent gjenvunnet tilslag. Dette prosjektet er et svært spennende samarbeid mellom Statens vegvesen, SINTEF, Norges forskningsråd og Velde – for å vise at denne betongen holder tilsvarende kvalitet som betong produsert med knust fjell. Når vi gjenvinner – vinner alle!

 
Hernan Mujica Produkt- og laboratorieleder 401 09 229 hernan@veldeas.no

Hernan Mujica
Produkt- og laboratorieleder
401 09 229
hernan@veldeas.no


Ny kontrollingeniør

Velde Asfalt AS har ansatt Felix Valdivia i en nyopprettet stilling som kontrollingeniør.

Med økt aktivitet og omsetning ser vi viktigheten av å styrke organisasjonen på området og Felix skal jobbe både internt og ute på byggeplass. Han er utdannet sivilingeniør og har en mastergrad i veier, motorveier, utforming og vedlikehold.

Felix Veldivia har jobbet som laborant for Velde siden juni 2016 og opparbeidet seg en grundig erfaring om produktspekteret til Velde innen pukk, betong og asfalt. I 2018 jobbet han for Velde Asfalt og har nå ansvaret for kvalitetskontroll på byggeplass, dokumentasjon og oppfølging av kunder, samt ansvar for intern opplæring og teknisk støtte for prosjektledere og bas i Velde Asfalt.


Gå til: → Avdelinger   → Miljøasfalt

Felix Valdivia
971 05 027
felix.valdivia@veldeas.no