Velkommen til Rune Halvorsen

Velde konsernet har ansatt Rune Halvorsen som leder for strategi- og forretningsutvikling samt IT.

Rune Halvorsen bidrar til ledelsesgruppen i Velde konsernet med lang erfaring i ledelse og lederroller. Han kommer fra en stilling som styreformann og CEO for Delaware selskapet Scala Inc. Her har Rune bidratt aktivt til utvikling slik at selskapet ble solgt i august i år. Han har vært CEO i Corporater AS, hvor han etablerte ny selskapsstruktur , jobbet med forretningsutvikling og forvaltet viktige kunderelasjoner. Før Corporater AS var han administrerende direktør i Smart Management AS, hvor han ledet omorganiseringen av selskapet, evaluerte oppkjøp og administrerte forretningsutviklingen.

Rune Halvorsen

Rune Halvorsen

I 1997 grunnla han INT Solutions, som han utviklet og solgt til Fugro i 2009. Han fungerte som General manager i Fugro Interaction i 3 år. Rune Halvorsen har sittet i andre styrer som styreleder i Corporater AS, styremedlem i Head Consult AS. Rune Halvorsen har en BSc fra University of Manchester Institute of Science and Technology.

Med ansettelsen av Rune så styrker Velde Industri sin kompetanse for videre utvikling av konsernet. Vi ønsker Rune velkommen og ser frem til et godt samarbeid!