Jon Georg Dahle viste stor interesse for miljøasfalt

I dag har vi hatt besøk fra Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Jon Georg Dahle viste stor interesse for Velde sine tiltak og investeringer for å redusere klimagassutslipp, ved å bygge om driften til å bli sirkulær: alle produkter som går ut fra Velde, kan vi ta inn igjen og gjenbruke. Dette gir også mer vei for pengene. Når vi gjenvinner, vinner alle! For at det offentlige i større grad skal sikre at det blir fokus på grønne innkjøp, foreslår statsråden at det må stilles funksjonsbaserte krav i kontraktene fremover. Dette støtter Velde!

IMG_5387.JPG
IMG_5383.jpg
IMG_5381.jpg
IMG_5380.jpg
1.jpg