Ny HMSK-rådgiver

Velde har ansatt Sara F. Sigmundsen i en nyopprettet stilling som HMSK-rådgiver.

Velde-konsernet øker kompetansen på HMSK-området og har ansatt Sara Frostadottir Sigmundsen som HMSK-rådgiver. Hun er utdannet HMS verneingeniør, har erfaring som kvalitetsleder og HMS-ansvarlig, og har ivaretatt ISO sertifisering hos tidligere arbeidsgiver. Sara skal sikre tett samarbeid i hele organisasjonen bl.a. innen sikkerhet, miljø og kvalitet samt jobbe med vernerunder både internt og ute på byggeplass.

Sara-Frostadottir-portrett.jpg

Sara F. Sigmundsen
450 05 666
sara@veldeas.no