Velde – mye mer enn pukk

Velde driver virksomhet innen pukkverk, transport, ferdigbetong, gulv­sliping, deponi, asfalt­­produksjon, asfaltering og gjenvinning. I steinbruddet på Sviland i Sandnes har vi samlet det meste av vår virksomhet der fellesnevner er bærekraftig og miljøvennlig drift med optimal logistikk. Velde omsetter for 500 millioner årlig og har 250 ansatte. Våre verdier står sentralt i utviklingen av konsernet og virksomhet som vi til daglig utfører:

  • Kunden i fokus
  • Bærekraftig utvikling
  • Samfunnsansvar
 
 
 
 

100% naturlig råstoff

Industrisand og pukk fra fjell er kjernen i vår produksjon. Dette er ogstå viktigste bestandel i asfalt- og betongproduksjonen som foregår samme sted. Ved å bruke industrisand i betongproduksjon, reduseres behovet for sement med 15–25%. Dette som følge av at industrisanden har en kantete overflate som binder seg bedre til sement enn natursand som har en slett og avslipt overflate.

 

100% resirkulerbart

Alt det vi leverer ut tar vi også tilbake for gjenvinning og deponering. Hele 400.000 tonn pr. år faktisk! Vårt anlegg for gjenvinning og deponering knuser og sorterer gamle asfalt- og betongrester til nye og verdifulle bestanddeler. Det sparer både du, miljøet og samfunnet på. Årlig mottar vi ca 40.000 tonn rene jord-, leir-, stein- og sandmasser. Mye av dette gjenvinnes, mens resten deponeres. Bilene som kommer med disse massene tar med seg pukk og grus tilbake til byggeplass.

 
 

Vi bryr oss

Velde har en viktig rolle i samfunnet som leverandør av råmaterialer for bygging av infrastruktur, bolig og næring. Vi tar stor plass i vårt lokalmiljø og for å lykkes er vi helt avhengig av samarbeid, forståelse og aksept fra lokalbefolkningen.

I all vår kommunikasjon bruker vi uttrykket «Vi bryr oss» for å minne oss om å verne om hverandre, omgivelsene og naturen. Dette engasjementet starter med våre eiere og ansatte som i sitt daglige arbeide bruker visjonen som sin ledestjerne. Gjennom informasjon, omvisning, støtte og lokalt engasjement ønsker vi å gå foran for å skape et mangfold av arenaer som også deler verdien av å bry seg.

 

HMS

Sikkerhet for våre ansatte har høy prioritet. Gjennom informasjon, kurs, klar rollefordeling og øvelser skal vi forebygge skader og stå godt rustet til å håndtere og begrense omfanget av eventuelle ulykker.