Asfalt

Veldes asfalt er grønn. Med gjenvinningsanlegg og produksjon midt i pukkverket leverer vi asfaltkvaliteter som inneholder en andel gjenvunnet asfalt. Dette sparer bruken av nye råvarer som bitumen, stein og transport uten at det går ut over kvaliteten. Vi legger asfalt fra de minste gårdsrom til de største veiprosjekter. Dette gjør vi:

  • Asfaltlegging
  • Asfaltfres
  • Asfaltproduksjon
  • Asfaltreperasjon
  • Håndutlegging / småarbeid
 

Bedrift:

Bestilling rettes til Geir Inge Byberg, 928 05 261 eller geir@veldeas.no
 

Privat:

For pris og bestilling, ta kontakt 464 27 415 eller asfalt@veldeas.no


Kontaktliste →

 
 
 

Miljøvennlig produksjon

Vårt mål er å ha en optimalt miljøvennlig produksjon. Tilslag av gjenvunnet asfalt sparer råvarer og deponering av avfall samtidig som høy kvalitet oppretholdes. Fyring og oppvarming skjer med naturgass. Vår stein har en hardhet som reduserer svevestøvet som oppstår under bruk. Alle tilslag som brukes i produksjon av asfalt lagres i tørr silo. Dette reduserer behovet for ytterligere tørking og oppvarming.

Asfaltfabrikken er helt integrert med pukkverket. Det blir dermed ikke benyttet hjullaster for håndtering av tilslagsmassene. All mellomtransport skjer ved hjelp av elektromotoriserte transportbånd. Hele fabrikken er innelukket og reduserer dermed støv og støy til omgivelsene. Ferdig produsert asfalt lastes rett på bil og kjøres direkte til utlegging.