Kystsikringsstein

Velde Hausvik utenfor Lyngdal leverer stein for kyst- og havnesikring til prosjekter og installasjoner i og rundt Nordsjøen. Vår kyststein er blant annet brukt i en av verdens største havvindmølleparker; Horns Rev 2.

Vi har hyppige anløp av båter som går til Danmark, Tyskland, Nederland og England. Velde har valgt Lindland Maskin som underentreprenør i dette anlegget. Vår stein har en form og kvalitet som gjør den spesielt godt egnet til denne type oppdrag, med fraksjonstørrelser som går fra 30 mm til 6 tonn pr. stein.

Lyngdal ligger helt sør i Norge, 58 7, 59N-7, 59E, og vi har gode havnefasiliteter for lasting av lektere og skip inntil 8m dybde. Med kort seilingsvei til kontinentet og effektiv logistikk oppnår våre kunder lavere fraktpriser enn andre alternativer.

Ta kontakt for tekniske spesifikasjoner. Vi produserer i henhold til Standard EN 13383-1,2. Ta kontakt med Ole Bernhard Eriksen på 932 59 302.
 

 

Kontakt

Bestilling rettes til Ole Bernhard Eriksen:
932 59 330
oleb@veldeas.no

Kontaktliste →