Pukk:
ordre@veldeas.no
Tlf 902 22 525


Odd Arvid Ullestad Kundemottak 902 22 525 ordre@veldeas.no

Odd Arvid Ullestad
Kundemottak
902 22 525
ordre@veldeas.no

Hanne Otilie Tjessem Kundemottak 464 21 678 hanne@veldeas.no

Hanne Otilie Tjessem
Kundemottak
464 21 678
hanne@veldeas.no

Kenneth Ueland Transport- og anbudskoordinator 930 96 714 kenneth@veldeas.no

Kenneth Ueland
Transport- og anbudskoordinator
930 96 714
kenneth@veldeas.no

Kjartan Eggebø Driftsleder Pukk og Miljø 932 59 334 kjartan@veldeas.no

Kjartan Eggebø
Driftsleder Pukk og Miljø
932 59 334
kjartan@veldeas.no

Ole Bernhard Eriksen Daglig leder Pukk og Miljø 932 59 330 oleb@veldeas.no

Ole Bernhard Eriksen
Daglig leder Pukk og Miljø
932 59 330
oleb@veldeas.no

Sara Frostadottir Sigmundsen HMSK ingeniør 450 05 666 sara@veldeas.no

Sara Frostadottir Sigmundsen
HMSK ingeniør
450 05 666
sara@veldeas.no


Velde Pukk AS
Org. nr. 914 995 531

Velde Miljø AS
Org. nr. 965 459 103