Prøvingslaboratorium klasse H1

Veldes eget laboratorium er godkjent av Kontrollrådet som prøvingslaboratorium klasse H1 og utfører også tester og analyser for andre produsenter og entreprenører. Ta kontakt med laboratorieleder Hernan Mujica på 401 09 229 / hernan@veldeas.no. Vi utfører blant annet følgende tester:

  • NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging.

  • NS-EN 12620 Tilslag for betong.

  • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

  • NS-EN 13450 Tilslag for jernbaneballast.

  • NS-EN 13383-1 Vassbyggingsstein.

  • HB-R210 (Statens Vegvesen).

 
hernan.jpg

Hernan Mujica
Produkt- og laboratorieleder
401 09 229
hernan@veldeas.no