Gjenvinner gravemasser

Vårt nye miljøanlegg er i verdensklasse. Her blir returmassene vasket og sortert før de går tilbake til nye prosjekt eller går inn i produksjonen av industrisand, asfalt og betong.

 • Unngår deponi
 • Reduserer behovet for nye naturressurser
 • Reduserer transportbehovet
 • Sparer kostnader

Gjenvinner asfalt

Historisk er gammel asfalt blitt dumpet i deponi og fyllinger til skade på naturen. Velde har utviklet teknologi som gjør det mulig å gjenbruke denne ressursen uten at kvaliteten forringes. Vi tror det bare er et tidsspørsmål før gjenbruk av asfalt blir en bransjestandard.

 • Unngår deponi
 • Reduserer behovet for nye naturressurser
 • Reduserer transportbehovet
 • Sparer kostnader

Gjenvinner betong

Betong inneholder sement som er produsert av kalkstein som brennes til ca 800 grader. Denne produksjonen slipper ut enorme mengder CO2 og forbruker mye energi i forbrenningen. Ved å gjenvinne betong blir kalken frigjort og kan gjenbrukes i produksjonen av ny betong – uten at dette går ut over styrke og holdbarhet.

 • Unngår deponi
 • Reduserer behovet for nye naturressurser
 • Sparer enorme mengder CO2
 • Reduserer transportbehovet
 • Sparer kostnader
   

Redusert transport

Det bygges mye i vår region og når lastebilene kommer til oss er de fullastet med returmasser som leveres til vårt gjenvinningsanlegg. På vei ut får de påfyll av nye masser før de returnerer til byggeplassen. Slik reduseres transportbehov og rullende materiell utnyttes effektivt.

 • Reduserer trafikk
 • Sparer drivstoff

Tenker langsiktig

Vårt miljøengasjement kommer fra et ønske om å være i forkant på fremtiden. Vårt samfunnsansvar er å stadig utvikle ny teknologi som gjør at returmasser blir renset tilbake til fullverdig råstoff som med smart logistikk reduserer behovet for nye uttak og deponier. Vi tror det er et tidsspørsmål før dette blir standarden i et marked som vi ønsker å være en del av i fremtiden.

Reduserer sement

I vår produksjon av betong tilsetter vi industrisand i ulike fraksjonsstørrelser alt etter bruksområde og spesifikasjon. Vår industrisand er laget av en type granitt som gir mange skarpe kanter og overflate når den produseres i knuseverket. Dette gjør at sanden binder betongen vesentlig bedre enn ved bruk av natursand som er avrundet og glatt. I sin tur gjør dette at vi kan redusere bruken av sement for å oppnå tilsvarende styrke og holdbarhet.

 • Reduserer bruken av sement
 • Sparer CO2-utslipp