Foamit.png
 

Foamit er en lett porøs sementbasert mørtel med varmeisolerende egenskaper. Foamit er lett å pumpe og fordele og veier ca. 300 kg pr. kubikkmeter.

Reidar-Velde_DSC3223_1kvadrat.jpg
 

For bestilling eller spørsmål, kontakt Reidar Velde:
932 59 302
reidar@veldeas.no


Dette er Foamit:

  • Foamit produseres i forskjellige tetthetsklasser som tilpasses krav og bruksområder.

  • Foamit lages i vårt betongblandeverk og kjøres til byggeplass for pumping direkte til installasjonen – ikke nødvendig å lagre store mengder materialer på byggeplassen.

  • Materialet er selvkomprimerende og selvnivellerende. Disse egenskapene gjør at store mengder Foamit legges ut på kort tid med et minimum av mannskap.

  • Foamit er basert på LithoPore-teknologi utviklet av tyske Dr. Lucà & Partners. Den gir en stabil skumsement med tetthet på ca 300 kg/m3 uten bruk av polystyrenkuler.

  • Foamit er et trygt alternativ og er klassifisert A1 – ikke brennbar.

  • Tradisjonelt brukes dette materialet også til varmeisolajon, vegger uten bæring, takdekke og spesielle prosjekter som tunnelbygging og geotekniske applikasjoner.

  • I et langsiktig miljøaspekt er Foamit et veldig godt alternativ, da det senere kan knuses og gjenvinnes, i motsetning til f.eks. isopor.

 

Foamit som isolerende lag

Foamit er selvnivellerende og gir et stabilt lag som både isolerer og demper støy. Foamit brukes ved avretting eller utfylling der tykkelsen på laget er større enn 20 mm, og herder i løpet av ca ett døgn. Foamit 300–600 kombinerer en god kombinasjon av trykkfasthet og isolerende egenskaper, og produktet kan tilpasses behovene som hvert tilfelle krever. Foamit er ikke brennbart slik som f.eks. isopor.
 

Foamit på gulv

Foamit er svært nyttig som ekstra lag i gulv. I tillegg til å være selvnivellerende, reduserer det også støy. Foamit bør dekkes av et lag betong med høy densitet.
 

Foamit som underlag til vei

Foamit kan brukes i stedet for eller i tillegg til stein. Dette er særlig aktuelt ved myke underlag.
 

Foamit til hull og hulrom

På grunn av sine utflytende egenskaper og myke substans, er Foamit populær for fylling og stabilisering av rør, sjakter, tanker, brønner, gruver eller andre hulrom. Foamit brukes for eksempel til gjenfylling av gruver.
 

Foamit til fylling av vegg

Foamit er også brukt som isolerende fyllingsmateriale for vegger i hus og industribygg.

 
 

Hensyn

Foamit bør legges ut i omgivelser med stabil temperatur over fem grader og tilstøtende flater bør ikke trekke fuktigheten ut av skumbetongen. Produktet er flytende og det er viktig at alle hull tettes for å hindre uønsket lekkasje. Velde kan bidra med råd og hjelp.

Foamit.png
 

Fremtiden er luftig

Velde er stolte av sine spesialprodukter innen skumbetong. Enkelt fortalt tilsettes betong et kjemisk stoff under produksjonen som gjør at massen blir luftig og holder seg slik helt til den stivner. Dette gir egenskaper og fordeler man tidligere ikke har hatt i betongprodukter. Veldes skumbetong er basert på LithoPore-teknologi som er utviklet av det tyske firmaet Dr. Luca & Partner Ingenieurkontor Gmbh. Et tett samarbeid mellom disse firmaene sikrer optimale og moderne løsninger der kundens behov står i fokus.

Skumbetong kjennetegnes som en flytende masse som er rask å legge ut. Foamit kan for eksempel erstatte isopor i gulv og vegg. Isopor er tidkrevende å tilpasse, er svært brennbart og er ved senere riving av bygget vanskelig å håndtere på en miljømessig god måte. Foamit og Fillit er såpass porøs betong at det senere kan fjernes med gravemaskin, knuses og gjenbrukes.


Eksempel på bruk

Ved rehabilitering av Smørfabrikken i Stavanger er det valgt Foamit ved støping av alle gulv, med en lagtykkelse på 10–20 cm. Foamit veier kun 300 kilo pr kubikk og belaster dermed trekonstruksjonen minimalt. Massen har isolerende egenskaper og er er enkel å fordele. Oppå laget av skumbetong støpes det et sterkt lagt med vanlig betong. Under sees film og bilder av prosjektet. Trykk for symbolet for fullskjerm på filmene for å se det større.

Utlegging av Foamit på Smørfabrikken i Stavanger. Tykkelse på laget er ca. 10–20 cm.

Her sees ferdig herdet lag med Foamit. Oppå dette legges et tynnere lag med sterk betong.