Vedlikehold:

  Pawel Jarosinski  Teknisk leder 932 59 318  pawel@veldeas.no

Pawel Jarosinski
Teknisk leder
932 59 318
pawel@veldeas.no

  Lukasz Jarosinski  Vedlikeholdsleder 902 33 335  lukasz@veldeas.no

Lukasz Jarosinski
Vedlikeholdsleder
902 33 335
lukasz@veldeas.no

 

Velde Pukk AS
Org. nr. 914 995 531
Bankkontonr. 3201.08.24663