Miljøambisjon

Med innovasjon, nysgjerrighet og investering i moderne teknologi skal Velde stå for en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig produksjon av råvarer.

Gjenvinning står sentralt i vår verdikjede og alle produkter vi tilbyr kan vi også ta tilbake for gjenvinning. Slik får vi frem det verdifulle potensialet i produkter som ellers må håndteres som avfall. Som en bonus spares store mengder transport og energi da vi har samlokalisert gjenvinning og produksjon.

Løft blikket, se frem og bidra til at kommende generasjoner også har tilgang på råvarer når deres byer skal bygges. Når vi gjenvinner – vinner alle!
 

Gjenvinning6.png
 

Se også:

Veldes gjenvinningsanlegg for gravemasser


Skanska velger miljøprodukter


Bergknapp produserer grønne tak med miljøsand fra Velde


Stangeland velger å bruke mest mulig miljøprodukter