Miljøprodukter

Gjennom våre moderne anlegg for gjenvinning av asfalt og gravemasser tilbys miljøprodukter av høy kvalitet som erstatter og utfyller konvensjonelle produkter. Ved bruk av oppnås vinn-vinn-effekter som lavere pris, mindre deponi, mindre bruk av råvarer og inngrep i naturen og spart transport.

 

Kontakt

Bestilling rettes til:
902 22 525
ordre@veldeas.no
 

Teknisk support:
Hernan Mujica
produktsjef
401 09 229
hernan@veldeas.no

Kontaktliste →


Produktoversikt

Vår miljøpukk oppfyller samme krav som knust fjell og fås i et bredt spekter av fraksjoner. Se oversikten under for en komplett oversikt. For mer informasjon om Miljøasfalt, trykk her.

 

Miljøpukk – alternativ til knust fjell

Fraksjoner 2/4, 4/16, 16/32, 20/100 og 20/300. Oppfyller samme krav som knust fjell, men til en lavere pris og langt mer miljøvennlig. Bruken av denne pukken sparer utvinning av nye naturressurser og bidrar til å unngå deponi av gravemasser. I bransjen omtales denne som "miljøpukk". Som en bonus spares store mengder transport og tid da vi har samlokalisert anleggene for gjenvinning og produksjon. Trykk for å se bildene i stor størrelse:

2/4

4/16

16/32

20/100

20/300

 

Sand

Fraksjoner 0/2 og 0/4. Sanden holder høy kvalitet og ble blant annet brukt på alle baner under Sandvolley-turnering i Stavanger 2016. Den har en stabil kornfordelingskurve og lavt innhold av finstoff. Trykk for større bilde.

0/2

0/4


Asfaltgranulat

Fraksjoner 0/11 og 0/16. Asfaltgranulat har et kolossalt potensiale for besparelse av ressurser og å minske mengden asfalt som kastes. Andre land har kommet langt i omfattende gjenbruk av asfalt og Velde jobber for at Norge skal gjøre det samme. Granulaten kan både implementeres i produksjonen av ny asfalt og også fungere som f.eks. provisorisk vei, utlagt direkte på fast dekke. Trykk for større bilde.
 

0/11 asfaltgranulat


Green Filler

Et finstoff fra vårt miljøanlegg som har en ensartet stabil kurve 0/0,063. Det har en jevn fuktighet, tørker sakte og er velegnet som fyllstoff, tettemasse og jordforbedring i landbruket. Trykk for større bilde.
 

Green Filler


Knust betong

Fraksjoner 2/4, 4/16, 16/32, 20/100, 0/90 T2, 0/63 T1. Knust betong har mange bruksområder. Blant annet som et fast dekke ved bygging av vei og som tilslag i ny betong. Trykk på bildet for å se det større.

0/90 T2 knust betong


Fjellmasse

Fraksjon 90/800. Rent fjell med god bæreevne. Brukes blant annet som fyllmasse og fundament. Trykk for større bilde.

90/800