Fillit er et tidsbesparende og praktisk produkt som brukes til utfylling. Fillit kan tilpasses en rekke ulike behov og forhold. Fillit kan i de fleste tilfeller erstatte komprimert pukk, og har mange fordeler:

 • Direkte levering med blandebil – raskt og uten behov for lagring av materialer.

 • Selvkomprimerende og selvnivellerende; sparer store mengder tid og arbeid.

 • Kan pumpes med betongpumpe.

 • Ideelt for utilgjengelige grøfter der komprimering vil være vanskelig eller umulig.

 • Kan senere fjernes med gravemaskin, uten meisling.

 • God termisk og akustisk isolasjon.

 • Virker stabiliserende på underlaget.

 • Reduserer arbeidskraft og behov for komprimeringsutstyr.

 • Gir et stabilt underlag som ikke synker sammen.


Miljø

 • Fillit bruker mindre ressurser ved produksjon pr kubikkmeter enn alternativene.

 • Reduserer graving da man kan grave en smalere renne som ikke trenger å ha plass til komprimeringsutstyr.

 • Rask produkjonstid betyr kortere opphold i annet arbeid og f.eks. trafikk.

 • Fillit er godt og stabilt underlag for f.eks. fortau – lite påvirkelig av frost og sammentrykkes ikke ved belastning over lang tid.

 • Fillit er stadig mer akseptert løsning for å fylle og stabilisere underjordiske skader og problemer.


Hensyn

Fillit bør legges ut i stabile temperaturer over fem grader – hvis kaldere bør spesielle hensyn tas før og etter utleggingen. Rør som blir lettere enn selve Fillit-massen kan flyte opp og man må vurdere tyngden på rørene som dekkes og fyll-lagets tykkelse for å unngå dette. Velde står til disposisjon for veiledning og hjelp.

 
 

Fremtiden er luftig

Velde er stolte av sine spesialprodukter innen skumbetong. Enkelt fortalt tilsettes betong et kjemisk stoff under produksjonen som gjør at massen blir luftig og holder seg slik helt til den stivner. Dette gir egenskaper og fordeler man tidligere ikke har hatt i betongprodukter. Veldes skumbetong er basert på LithoPore-teknologi som er utviklet av det tyske firmaet Dr. Luca & Partner Ingenieurkontor Gmbh. Et tett samarbeid mellom disse firmaene sikrer optimale og moderne løsninger der kundens behov står i fokus.

Skumbetong kjennetegnes som en flytende masse som er rask å legge ut. Foamit kan for eksempel erstatte isopor i gulv og vegg. Isopor er tidkrevende å tilpasse, er svært brennbart og er ved senere riving av bygget vanskelig å håndtere på en miljømessig god måte. Foamit og Fillit er såpass porøs betong at det senere kan fjernes med gravemaskin, knuses og gjenbrukes.


 
Reidar-Velde_DSC3223_1kvadrat.jpg

For bestilling eller spørsmål, kontakt Reidar Velde:
932 59 302
reidar@veldeas.no