Lavtemperaturasfalt

For å minske avdamp fra asfaltlegging legger Velde en stadig økende andel lavtemperaturasfalt.

 

Lavtemperaturasfalt produseres med 15 til 20 grader lavere temperatur enn tradisjonell asfalt. For asfaltarbeidere og omgivelsene rundt gir dette et bedre arbeidsmiljø og det spares energi under produksjonen. Eksempel på bruk er asfaltering i tunneler der ventilasjonen er dårligere enn ved utendørs asfaltering og temperaturen i luften lett kan bli for opphetet av tradisjonell asfalt.

Velde er medlem av EBA som har som målsetning av 20% av all asfalt som legges i Norge skal være lavtemperaturasfalt. For å oppnå dette må Statens Veivesen og andre oppdragsgivere et ansvar om å ønske og inkludere denne typen i sine prosjekter.

Lavtemperaturasfalt finnes også som Miljøasfalt der deler av råvarene kommer fra gjenvinning. Eksempel på dette er Ryfast og Eiganestunnelen der det legges lavtemperatur Miljøasfalt med 50 prosent innslag av gjenvinning.