Velde6.jpg

Velde er pukkverket som utviklet seg til å bli en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning. I dag er vi en kunnskapsbasert og fremtidsrettet bedrift som setter både kundene og miljøet høyt.

→ Dronefilm
→ Miljøambisjon

 

Rock Solid siden 1984

Alt startet med vårt pukkverk, som utvinner den slitesterke steintypen "Lys granitt". For en mest mulig miljøvennlig produksjon har vi i dag samlokalisert knuseverk, betong- og asfaltproduksjon med vårt anlegg for gjenvinning.

Vi leverer asfalttjenester helt fra Sunnhordland i nord til Agder i sør og på hele Nord-Jæren tilbyr vi både asfalt-, betong- og pukktjenester. Gjennom selskapet Velde Olsen Gulv sørger vi for komplette gulv over hele Norge. I høysesongen har vi ca. 300 ansatte og totalt er omsetningen ca. 700 mill.

 

Produktspekter

Vi legger asfalt, pumper betong, har moderne feiebiler og leverer komplette gulv over hele Norge gjennom Velde Olsen Gulv.

Med eget laboratorium har vi kontroll på leveranser slik at vi leverer i henhold til spesifikasjoner og behov. For å redusere transport, støy og støv skjer mye transport på anlegget på innelukkede transportbånd.

I økende grad er vi en gjenvinningsbedrift som tar i mot lass med gravemasser, betong fra riving samt fresemasser, og leverer råvarer tilbake på samme tur. Slik spares både transport og miljøet.
 

 

Sirkulær økonomi

Gjennom å tilby gjenvinningsprodukter spares både miljøet og kostnader. Alle produkter vi leverer kan vi faktisk ta i retur for gjenvinning. Dette er vi svært stolte av.

Fokuset på sirkulær økonomi øker og Velde skal være ledende på å praktisere dette innen våre produktområder. Veldes drift har et langsiktig perspektiv og skal belaste miljøet minst mulig. Vårt viktigste bidrag til å oppnå dette er det moderne anlegget for gjenvinning av gravemasser.

 

Vi bryr oss

Velde har en viktig rolle i samfunnet som leverandør av råmaterialer for bygging av infrastruktur, bolig og næring. Vi tar stor plass i vårt lokalmiljø og for å lykkes er vi helt avhengig av samarbeid, forståelse og aksept fra lokalbefolkningen.

I vår kommunikasjon bruker vi uttrykket «Vi bryr oss» for å minne oss om å verne om hverandre, omgivelsene og naturen. Dette engasjementet starter hos våre eiere og ansatte som i sitt daglige arbeide bruker visjonen som sin ledestjerne. Gjennom informasjon, omvisning, støtte og lokalt engasjement ønsker vi å skape et mangfold av arenaer som deler verdien av å bry seg.