Miljøasfalt

Miljøasfalt er resultatet av Veldes ønske om å produsere asfalt med så lavt CO2-avtrykk som overhodet mulig og med størst mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.


 → Dette gjør Velde
 → Kontakt

 
Gjenvinning6.png

Veldes Miljøasfalt produseres delvis med asfalt fra gjenvinning og ettersom vårt anlegg for produksjon og gjenvinning er samlokalisert med pukkverket spares også mye transport.

Årlig krever asfaltproduksjon store ressurser i form av stein, bitumen og energi. Gjenvinning er dermed en selvfølgelig måte å spare både miljøet og kostnader. Å gjenbruke fresemasse inn i ny asfalt gjør også at denne ikke trenger behandles som avfall eller fylles i grøfter.

Internasjonalt er det økende fokus på gjenvinning og mange land har allerede utstrakt bruk av gjenvinning i asfalt, med gode resultater. Likevel er andelen gjenvinning av asfalt i Norge svært liten og begrenses av både regelverk og mangel på informasjon.

Velde, myndigheter og oppdragsgivere har alle et ansvar om å tenke langsiktig og prioritere denne fremtidsrettede og miljøriktige måten å håndtere asfalt på.


Dette gjør Velde:

Miljødeklarasjon

EPD står for Environmental Product Declaration og er en miljødeklarasjon som skal tydeliggjøre CO2-avtrykket til et produkt eller prosess. Økende krav om å konkretisere miljøbelastning setter større fokus på EPD og tvinger frem mer miljøvennlige og løsninger. Med Miljøasfalt spares store mengder ressurser, transport og avfall og EPD er med på å sette fokus på dette.
 

Gjennvinbar bitumen

Gjenvinning omgjør asfalt til en ressurs istedet for et avfallsproblem. Bitumen er et av oljeproduktene som egner seg best for gjenvinning. Ved gjenvinning minskes behovet for å pumpe opp ny olje og sprenge ut ny stein. Dessuten er bitumen som produseres av stadig lavere kvalitet ettersom raffineringen blir stadig mer effektiv. Dette gir enda en god grunn for gjenbruk av asfalt og bitumen.
 

Kvalitetskontroll

For hvert parti med fresemasse vi tar i retur, tester vi kvaliteten på steinen og mengden av bitumen. Vi splitter fresemassen i flere fraksjoner og har kontroll på hvor massen kommer fra. Dette for senere å gjennbruke massen der den er mest hensiktsmessig mht. slitestyrke, kvalitetskrav og behov.
 

Samlokalisert produksjon

Transport en stor kilde til CO2-utslipp. Hos Velde spares store mengder transport ved at asfaltverk, pukkverk, gjenvinningsanlegg og fresemasser er samlokalisert. Steinen fra knuseverket går på transportbånd under tak og lagres i siloer inntil den på samme måte transporteres til asfaltanlegget. Slik reduseres energibehovet for å tørke ut steinen.
 


Ove Sviland  Daglig leder Asfalt 932 59 332  ove@veldeas.no
 

Spørsmål eller bestilling:
Geir Inge Byberg
Driftsleder Asfalt
avd. Sør-Rogaland
928 05 261
geir@veldeas.no


Rulleskiløype på Melshei ble lagt med Miljøasfalt.