Laboratoriet:
hernan@veldeas.no
Tlf 401 09 229


Hernan Mujica
Produkt- og laboratorieleder
401 09 229
hernan@veldeas.no

Michal Malek  Laboratorieansvarlig avdeling Pukk, Miljø og Betong  michal@veldeas.no

Michal Malek
Laboratorieansvarlig avdeling Pukk, Miljø og Betong
michal@veldeas.no

Manuel Garea  Asfalttekniker, laboratorieansvarlig avdeling Asfalt  manuel@veldeas.no

Manuel Garea
Asfalttekniker, laboratorieansvarlig
avdeling Asfalt
manuel@veldeas.no


Velde Pukk AS
Org. nr. 914 995 531
Bankkonto: 3201.08.24663
← Miljøambisjon