Ministerbesøk på Haugalandet

Torsdag 4. juli hadde vi besøk av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og May Britt Vihovde frå Haugesund Venstre. Statsråden deler Velde sine synspunkt på hva som er viktige fokusområder, med tanke på veibygging og klimamålene vi skal nå innen 2030. Vi i Velde er stolt av å være med å sette dette på agendaen, og ser frem til å bidra med vår ekspertise til klima og miljødepartementet sitt arbeid. Vi presenterte barrierene vi møter i vårt arbeid med klimakutt, og vi fikk fremmet tre viktige tiltak for å sikre en høyre CO2 reduksjon ved bygging av vei:

 

1. I dag er det svært mye av den gamle asfalten som ikke gjenvinnes på høyeste nivå eller ikke gjenvinnes i det hele tatt. All fresemasse (gammel asfalt) må returneres til asfaltverk som er i stand til å gjenvinne massene på høyeste nivå.

 

2. Kvaliteten på gjenbruksasfalt er like god som ny asfalt. Det må dermed ikke legges begrensinger på hvor mye gjenbruksasfalt som tilsettes i ny asfalt, men en må måle kvaliteten på sluttproduktet.


3. Ved tildeling av offentlige kontrakter ønsker Velde at tildeling skal skje ved vekting 30% på klima i tillegg til laveste pris. Først da vil det det bli større etterspørsel etter gjenbruksasfalt og miljømasser. 

"Veien mot et grønnere 2030"

Regionen vår skal i årene fremover redusere klimaavtrykket, og veisektoren er i så måte en viktig bidragsyter.

I går arrangerte Velde fagseminaret «Veien mot et grønnere 2030 – sirkulær økonomi og gjenbruksasfalt» sammen med Grønn by og Stavanger kommune. Sammen er vi gode og vi skal levere på Stavanger kommune sin ambisiøse klimastrategi♻️👍🏼

Tusen takk til alle som var med å fylte dagen med gode faglige innlegg og debatter.


→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak

 

Roar Telle, seniorrådgiver ved Veiteknisk Institutt og leder for KFA (Kontrollutvalget For Asfaltgjenvinning).

Regionen vår skal i årene fremover redusere klimaavtrykket og veisektoren er i så måte en viktig bidragsyter.


To nye prosjektledere

Torbjørn Herredsvela og Tomasz Rejczak ønskes velkommen på laget som nye prosjektledere for Velde Asfalt AS avd. Sør-Rogaland.

Torbjørn startet i asfaltbransjen i 1997 og var første mann i Norge som tok fagbrev som asfaltør gjennom skole. Han har vært bas siden 2000. Fra 2004 jobbet han for Risa men vendte tilbake til asfaltbransjen og Veidekke i 2014 som prosjektleder og er nå hos oss i Velde.

Tomasz har jobbet for Velde Asfalt siden 2010 som bas og prosjektleder i perioder. Han tok fagbrev som asfaltør i Norge i 2017 og har god og lang erfaring innen asfalt og Velde Asfalt, hvor han har vært med nesten siden Velde startet med asfaltutlegging. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Tomasz Rejczak
tre@veldeas.no
909 39 065

Torbjørn Herredsvela
torbjorn.herredsvela@veldeas.no
906 60 933


ZERO frokostseminar

Velde sitt innlegg på frokostseminaret hos ZERO torsdag 11. april 2019, fikk støtte og skapte engasjement både hos Nye Veier, Statens Vegvesen og andre aktører.

Statssekretær Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet talte også vår sak: funksjonsbasert regelverk vil være et viktig grep for å nå FNs bærekraftsmålene innen 2030!

Konkret vil det bety for Velde og asfaltbransjen at restriksjoner på hvor mye resirkulert asfalt vi kan bruke faller bort og det vil være kvaliteten på sluttproduktet som dokumenteres. Dette ser vi i Velde frem til! Nå gjelder det å få med seg alle beslutningstakerne og sikre grønne offentlige innkjøp i alle ledd!

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak

zero2.jpg

Kenneth Ueland

Kenneth Ueland er vår nye transport- og anbudskoordinator

Kenneth har nettopp startet hos Velde og overtar stillingen fra Einar Sortland Sande. Han kommer til å ha kontakten til alle våre kunder som bestiller pukk, singel og våre støttemursblokker Big Blocks.

Kenneth kommer fra avisbransjen som serviceleder i Jærbladet og Nordsjø Media der han har jobbet i 13 år. Han har lang erfaring med kundeservice, salg og logistikk. Velkommen til Velde, Kenneth!

→ Les mer om pukk og grus
→ Les mer om Big Block

kenneth-ueland-farge-velde.jpg

Kenneth Ueland
Transport- og anbudskoordinator
930 96 714
kenneth@veldeas.no