Ny asfaltvirksomhet i Agder

Velde overtar Skanska Industrial Solutions’ asfaltvirksomhet i Agder fra 1. februar 2019.

Konsernleder for Velde Industri, Egil Velde: – Velde er veldig fornøyd med å få anledning til å overta Skanska sin virksomhet i Agder og videreutvikle den sammen med de ansatte. Det er en spennende region og asfaltfabrikken lokalisert i Mandal passer godt inn i strategien til Velde om å utvide markedsområdet sitt mot Agderfylkene.

– Vi gleder oss til å videreføre virksomhetens gode renommé og jobbe for miljøvennlige løsninger sammen med våre kunder. Vi ser også frem mot å utvikle vårt samarbeid med Skanska i en landsdel med store veibyggingsprosjekter i årene som kommer.

Om Velde →

Regionsdirektør Nordic i Skanska Industrial Solutions, Gustaf Werner: – Dette salget er et ledd i Skanska Industrial Solutions strategi i Norge. Vi er svært fornøyde med at det er Velde som overtar vår virksomhet i Agder, og vi mener at de har gode forutsetninger til å videreutvikle og drifte virksomheten, samt ikke minst ivareta våre tidligere ansatte, som nå blir en del av Velde, på en bra måte.

– Veldes fokus på det grønne skiftet og deres etiske verdier var viktige parametere da Skanska Industrial Solutions søkte etter en ny eier for virksomheten i Agder.

– Nå tar vi ytterligere steg i Norge for å videreutvikle den mobile virksomheten vår, bergmaterialsatsingen og i enda større grad fokusere og videreutvikle den stasjonære asfaltvirksomheten vår på Østlandet, sier Werner.

Om Skanska Industrial Solutions →

Fra venstre: SIS Nordic Erik Lundman, Leder Velde Asfalt Harald Velde, Regionsdirektør SIS Gustaf Werner, Daglig leder Velde Industri Egil Velde, Skanska SiS utvikling Magnus Carlstrøm. Foran sitter Markedssjef i Skanska Industrial Solutions Stig Lindland

Fra venstre: SIS Nordic Erik Lundman, Leder Velde Asfalt Harald Velde, Regionsdirektør SIS Gustaf Werner, Daglig leder Velde Industri Egil Velde, Skanska SiS utvikling Magnus Carlstrøm. Foran sitter Markedssjef i Skanska Industrial Solutions Stig Lindland


Ny kontraktsleder

Velde Asfalt har ansatt Tora Haslum Myklebust som kontraktsleder

Velde Asfalt er glade for å få Tora med på laget, med sin personlighet og kompetanse fra oljeservice og maritim bransje. Ansettelsen er en del av Velde sin strategi om en tettere oppfølging av blant annet større entreprenør- og statskontrakter.

Tora går inn i en nyopprettet stilling og vil sammen med resten av asfaltteamet styrke kvaliteten på leveranser mot våre kunder. Tora har jobbet for oljeservicebedriften Leirvik AS som disiplinleder og områdeleder. Hun kommer fra rollen som Prosjektleder Innovasjon for NCE Maritime CleanTech med fokus på grønn teknologi til havs.

Mer om asfalt →

Tora Haslum Myklebust.

Tora Haslum Myklebust
Kontraktsleder
412 17 024
tora.haslum@veldeas.no


Nytt asfaltverk i Haugaland Næringspark

Omvisning på nytt asfaltverk i Haugaland Næringspark

Veldes nye asfaltverk i Haugaland Næringspark på Gismarvik har som mål å bli ett av landets mest miljøvennlige og CO2-nøytrale anlegg. Fyring med trepellets i kombinasjon med bruk av gjenvunnet asfalt gir en stor miljøgevinst. Her er bilder fra omvisningen der leder for virksomheten på Haugalandet, Asbjørn Skrettingland, overrekker de første glassene med produsert asfalt til konsernleder Egil Velde. Trykk for større bilder.

Haugaland Næringspark →
Mer om asfalt →


Samarbeidsavtale med Block Berge Bygg

Velde inngår langsiktig samarbeidsavtale om levering av tilslag til Block Berge Bygg AS

Velde Pukk har inngått 5 års avtale om levering av tilslag til Block Berge Bygg sin produksjon på Klepp Stasjon. Anlegget der er ett av Skandinavias mest moderne og står for ca. 15% av det totale betongelementmarkedet i Norge. Block Berge Bygg leverer over hele landet og produserer alt fra hulldekk, vegg- og fasadeelement til søyler, dragere og trapper. Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.

Websiden til Block Berge →
Mer info om betong →

Geir Hauge Eide (fabrikksjef Block Berge Bygg) og Arild Klingsheim (salgssjef Velde). Trykk for større bilde.


Indisk delegasjon besøker Velde

Velde deler kompetanse om gjenvinning

27/11-2018: I regi av SINTEF er i dag en indisk delegasjon på tur til Velde. Disse er fra sentralmyndighetene i New Delhi og kommer for å lære om gjenvinning av bygg- og anleggsavfall. Dette er en aktivitet i et indisk-norsk prosjekt som skal øke gjenbruken av bygg- og anleggsavfall i India. Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Delhi.

På dette besøket erfarer delegasjonen hvordan Velde løser dette, hvilke produkter dette blir til og hvordan det faktisk ser ut. Velde ønsker bidra til økt andel gjenvinning både i Norge og utlandet, og er stolte av å holdes frem som eksempel.

Når vi gjenvinner – vinner alle!


Ny salgssjef

Velde har ansatt Arild Klingsheim i en nyopprettet stilling som salgssjef

Velde konsernet ønsker å være mer aktive ute i markedet og Arild Klingsheim ser mange muligheter for å utvikle samarbeidet fremover med Velde sine kunder. Arild kommer fra en stilling som salgssjef i Westco Miljø der han har jobbet i 8 år. Han har erfaring som salgssjef gjennom de siste 15 år. Kundene våre kommer til å treffe vår nye salgssjef i tiden som kommer.

Arild-Klingsheim-1-(002)-portrett2.jpg

Arild Klingsheim
Salgssjef
401 00 517
arild@veldeas.no


Ny HMSK-rådgiver

Velde har ansatt Sara F. Sigmundsen i en nyopprettet stilling som HMSK-rådgiver.

Velde-konsernet øker kompetansen på HMSK-området og har ansatt Sara Frostadottir Sigmundsen som HMSK-rådgiver. Hun er utdannet HMS verneingeniør, har erfaring som kvalitetsleder og HMS-ansvarlig, og har ivaretatt ISO sertifisering hos tidligere arbeidsgiver. Sara skal sikre tett samarbeid i hele organisasjonen bl.a. innen sikkerhet, miljø og kvalitet samt jobbe med vernerunder både internt og ute på byggeplass.

Sara-Frostadottir-portrett.jpg

Sara F. Sigmundsen
450 05 666
sara@veldeas.no


Indisk delegasjon

Kompetanseutveksling om gjenvinning

24. september 2018 tok Velde imot en indisk delegasjon for å vise moderne resirkulering av tungt byggavfall og gravemasser, og produksjon av resirkulert tilslag.

 

Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resirkulerte materiale best kan anvendes. Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tung byggeavfall i India.

Deltagerne representerte sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører, og delstatsmyndigheter. Den indiske delegasjonen fikk presentert resultater fra det norske prosjektet RESGRAM, som er støttet av Norges forskningsråd, der målsetningen er å videreutvikle de resirkulerte materialene. RESGRAM ledes av Velde Industri AS hvor også SINTEF, Universitetet i Agder, Asak Miljø avdeling Kristiansand og Statens vegvesen Vegdirektoratet deltar.

Enormt potensiale

I Norge genereres det årlig opp mot 2 millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60 til 500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi genereres det nærmere 7000–10000 tonn daglig. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt.

Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet.


Ryfast bruker gjenvinning

Velde har levert flere typer miljømasser til AF sin del av Ryfastprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre:

  • Green filler (0–0,063 mm) som tettningsmasse rundt portalene/tunell- åpningene på Hundvåg.

  • I Solbakktunellen, som er de 6,5 km fra Hundvåg mot midten, er miljøsingel (4–16 mm) brukt som bakfylling til betongrekkverk.

  • Bærelag og bindelag er laget av miljøasfalt med 50% resirkulert asfaltgranulat, både i Solbakktunellen men også i den andre halvdelen av Ryfasttunellen som er Marti sin del av prosjektet.

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak


Asfaltering i Solbakktunellen i Ryfastprosjektet

Når vi asfalterer Solbakktunellen bruker vi den beste teknologien som er på markedet nå. Vi bruker feeder kombinert med “langski”-sensor med 3 sensorer mot vanligvis 1 sensor. Dette gjør at massen blir blandet bedre, og uten stopp i prosessen blir det et jevnt og mer homogent dekke uten skjøt.