FDV-dokument

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Vårt FDV-dokument nneholder produktspesifikasjon, teknisk beskrivelse, drifttekniske opplysninger og anvisning for vedlikehold.