Registrering av ny kunde

Ønsker å handle med: *
Godkjenning av betingelser *

 

Pris- og betalingsbetingelser:

 • Priser er eksklusiv merverdiavgift. Priser gjelder ikke transport eller arbeid såfremt dette ikke er inntatt i tilbudet og/eller i ordrebekreftelsen.
   
 • Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, gjelder Velde sin prisliste.
   
 • Velde sin standard betalingsbetingelse for kredittkjøp er 15 dager. Velde kan dog kreve kontant betaling dersom kjøpers kredittrating ikke er tilfredsstillende. Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrente iht. ”Lov om renter ved forsinket betaling”. Velde forbeholder seg også retten til å holde tilbake leveringer ved manglende betaling av tidligere leveringer.
   
 • Nye bedriftskunder vil bli kredittsjekket.
   
 • Som sikkerhet for fakturert beløp, renter og omkostninger, har Velde salgspant i materialene inntil betaling er mottatt.