Org.- og kontonummer:

Velde Industri AS
Org. nr. 937 820 747
Bankkontonr. 3201.08.25139

Velde Asfalt AS
Org nr. 988 328 731
Bankkontonr. 3201.08.25031

Velde Betong AS
Org. nr. 992 837 012
Bankkontonr. 3201.08.24779;

Velde Fjellboring AS
Org. nr. 968 067 125
Bankkontonr. 3201.08.24949

Velde Miljø AS
Org. nr. 965 459 103.
Bankkontonr. 3201.05.14389

Velde Pukk AS
Org. nr. 914 995 531
Bankkontonr. 3201.08.24663

Velde Produksjon AS
Org. nr. 989 321 277
Bankkontonr. 3201.08.24825

Velde Transport AS
Org nr. 914 343 682
Bankkontonr. 3201.08.24671