Produkter

Tjenester


Mye mer enn pukk

Mange forbinder Velde med pukk, men vårt utvalg av produkter og tjenester er så mye mer. Felles for alle er en helhetstankegang om å opptre hensynsfullt og miljøvennlig, med minimal bruk av ressurser og energi.

Ettersom våre produkter og tjenester er samlet på vårt anlegg blir reisevei mellom enheter kort og logistikken smart. For eksempel leverer våre feiebiler oppsopet rett i vårt moderne Miljøanlegg for rensing og sortering slik at vi genererer så lite avfall som overhodet mulig.

 

Klikk for å se det store bildet.


Når vi gjenvinner – vinner alle!

Vi er overbevist om at gjenvinning er nøkkelen til bedre miljø. Vi har ett av verdens mest avanserte anlegg for gjenbruk av gravemasser og også gode metoder for gjenvinning av asfalt, betong og jern. Både skapes langt større tilgang på råvarer, samtidig som vi minsker deponier. Dette skaper bedre miljø.