Annonsering

Velde ønsker å støtte og hjelpe lokalsamfunnet men er bevisste og selektive i omfanget av dette. Vår støtte er primær i form av lokale tiltak av større karakter, som f.eks. Velde Arena, men henvendelser om annonsering og støtte kan rettes til Lise Boie Christiansen på lise@veldeas.no og vil bli vurdert og besvart fortløpende.


Sponsing

Sponsing er én av måtene vi kan delta i lokalsamfunnet. Vi skiller ikke mellom sport, speider eller korps, men ser etter lokalt engasjement som bygger på samarbeid og frivillighet. All søknad om annonsering, støtte og sponsing rettes til vår sponsorkontakt, Lise Boie Christiansen på lise@veldeas.no.


Besøk

Velde er en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag. Noen ganger i året avtaler vi besøk av skoleklasser som får et innblikk i vårt anlegg og virke. Elevene får prøve, se og spørre om produkter, maskiner og gjenvinning. Alle henvendelser rettes til vår besøkskontakt, Lise Boie Christiansen på lise@veldeas.no.
 

 
 
lise-christiansen-velde.jpg

Kontakt

Sponsor- og besøkskontakt er Lise Boie Christiansen:

479 56 356
lise@veldeas.no

 

Vi bryr oss

Velde har en viktig rolle i samfunnet som leverandør av råmaterialer for bygging av infrastruktur, bolig og næring. Vi tar stor plass i vårt lokalmiljø og for å lykkes er vi helt avhengig av samarbeid, forståelse og aksept fra lokalbefolkningen.

I all vår kommunikasjon bruker vi uttrykket «Vi bryr oss» for å minne oss om å verne om hverandre, omgivelsene og naturen. Dette engasjementet starter med våre eiere og ansatte som i sitt daglige arbeide bruker visjonen som sin ledestjerne. Gjennom informasjon, omvisning, støtte og lokalt engasjement ønsker vi å gå foran for å skape et mangfold av arenaer som også deler verdien av å bry seg.