Velde Asfalt AS utvider med flere asfaltfreser

Velde Asfalt AS utvider med flere asfaltfreser ved at Nedrebø Maskin selger sine freser til oss.  Med dette har vi nå 7 asfaltfreser i ulike størrelser og kan dermed betjene våre kunder enda bedre. Eiulf Nedrebø vil fortsatt være med hos Velde og bidra med sin gode erfaring og betjene kundene som før. Han har samme telefonnummer 415 00 217 og vil sørge for fortsatt god service.