"Veien mot et grønnere 2030"

Regionen vår skal i årene fremover redusere klimaavtrykket, og veisektoren er i så måte en viktig bidragsyter.

I går arrangerte Velde fagseminaret «Veien mot et grønnere 2030 – sirkulær økonomi og gjenbruksasfalt» sammen med Grønn by og Stavanger kommune. Sammen er vi gode og vi skal levere på Stavanger kommune sin ambisiøse klimastrategi♻️👍🏼

Tusen takk til alle som var med å fylte dagen med gode faglige innlegg og debatter.


→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak

 

Roar Telle, seniorrådgiver ved Veiteknisk Institutt og leder for KFA (Kontrollutvalget For Asfaltgjenvinning).

Regionen vår skal i årene fremover redusere klimaavtrykket og veisektoren er i så måte en viktig bidragsyter.