Klima- og miljøvernministeren på besøk

20170704 Klima og miljøvernminister på besøk 3.jpg

Velde hadde fornøyelsen av besøk av Klima- og miljøvernministeren Vidar Helgesen med representanter tirsdag 04. juli 2017. Overskriften for besøket var Velde Industri sin miljøsatsing og ministeren og følge fikk anledning til å se Velde sine anlegg samt se nærmere på investeringene innen miljøprodukter og -tjenester. 

Konsernet har investert ca 200 mill kroner i miljøteknologi de siste 4 årene. I tillegg til at vi har brukt betydelige interne ressurser til å opparbeide kunnskap.

Utfordringene våre er å være konkurransedyktig med våre miljø produkter og tjenester i en bransje som domineres av en lineær «bruk og kast» økonomi. Videre er vi avhengig av langsiktige rammebetingelser som muliggjør satsing på miljøteknologi.

Vi ser at bransjen har en utfordring på hvordan vi skal vekte miljø tiltak i forbindelse med offentlige anskaffelser. Her må man kunne dokumentere, sammenligne og vekte tiltak. Klarer vi ikke å finne gode aksepterte løsninger så vil vi heller ikke klare å utvikle miljøvennlige produkter og tjenester i det tempo vi ønsker.

Vi takker for at ministeren og følge tok seg tid til å komme på besøk hos Velde og håper at de alle fikk en god opplevelse og inntrykk som de tar med seg videre.