Velde deltar i foredrag om massehåndtering på Jæren

Tekna Velde Miljø foredrag 17MAI23.JPG

Snart legges den nye regionalplanen for massehåndtering på Jæren ut på høring. Miljøgruppa i Tekna -  Teknisk-naturvitenskapelig forening inviterer til gratis møte med foredrag fra fylkeskommunen og Velde Miljø AS ved produktsjef Hernan Mujica tirsdag 23. mai 2017 kl. 18.00.

Les mer og tilmeld via dette linket.

Rogaland fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å utarbeide Regionalplan for massehåndtering på Jæren. Regionalplanen har som formål å bedre gjeldende praksis for bruk og håndtering av overskuddsmasser (entreprenørmasser) på Jæren og peke på lokaliteter for mottaksanlegg. Planen legges ut på høring i juni i år.