Ny reguleringsplan frem til 2050

Trykk for større bilde.

Sandnes kommune har den 13. mars 2017 vedtatt ny reguleringsplan for området til Velde Industri. Dette er en viktig milepæl for konsernet og legger grunnlaget for videre utvikling av dagens drift samt mulighet for nye tjenester fra konsernet.

Planen omfatter eksisterende massedeponi og masseuttak, samt utvidelse mot nord, i samsvar med kommuneplan for Sandnes 2015-2030. Driftstiden er utvidet til 2050 og tilrettelegger for deponi i fjellhaller.

Velde Industri ser nå fram til å utvikle området og konsernet i tråd med vedtaket fra Sandnes kommune. Det gir mulighet til å videreutvikle Velde som et miljøvennlig konsern. Vedtaket er viktig for området her, men også et viktig bidrag for miljøvennlige tjenester til hele Nord-Jæren.