Velde Industri AS kjøper Røyksund Asfalt AS og Asfalttransport AS

Velde Industri har den 26.01.2017 inngått avtale med Røyksund Holding AS om kjøp av Røyksund Asfalt AS og Asfalttransport AS. Dette er del av planen for å etablere Velde Industri på Haugalandet, i første omgang med asfaltlegging.

Røyksund Asfalt AS og Asfalttransport er veletablerte selskap på Haugalandet. Røyksund Asfalt AS ble etablert i 1983 og er i dag den største private asfaltleggeren på Haugalandet, og har et godt fotfeste og renomme som en viktig leverandør og asfaltlegger.

Velde Industri AS er et konsern eid av Velde familien. Konsernet driver virksomhet blant annet innen pukk, deponi, gjenvinning, betong, asfaltproduksjon og asfaltlegging. Vi ser på muligheter for videre ekspansjon, og Haugalandet er en attraktiv region for konsernet.

Tidligere daglig leder og eier Rolf Terje Hansen er glad for å ha solgt Røyksund Asfalt AS og Asfaltransport til Velde Industri. ”Når vi hadde tatt beslutning om å selge var vi veldig fornøyd med å få Velde Industri AS som ny eier. Dette sikrer videre drift og satsing fremover for de 2 selskapene” sier Rolf Terje Hansen. For meg var det avgjørende å trygge arbeidsplassene til de ansatte og sørge for at selskapene fikk en god eier.

Harald Velde, ansvarlig for Asfalt i Velde Industri AS er glad for å kunne få Røyksund Asfalt AS og Asfalttransport inn i Velde konsernet. Firmaene har et meget godt omdømme på Haugalandet, og har en solid og kompetent stab med ansatte. Vi gleder oss til å videreutvikle vårt engasjement på Haugalandet med basis i Røyksund Asfalt.

For mer informasjon kontakt:
Harald Velde, Leder Asfalt div, Velde Industri, 932 59 301
Rolf Terje Hansen, tidligere eier, 951 96 100