Nye asfaltkontakter i Rogaland

Velde Asfalt har vunnet to statskontrakter i Rogaland

I kontaktene inngår én i Sørfylket på 37.000 tonn asfalt, primært på fylkesveier, samt én i Nordfylket på 48.000 tonn, på både riks- og fylkesveier. Det er første gang at Velde leverer til Statens Vegvesen i Nordfylket og dette blir et spennende nytt område.

Disse kontraktene går fra mai til ut på høsten 2018 og vil gi oss god sysselsetting på asfaltproduksjon, asfaltlegging, fres og transport. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med Statens Vegvesen og gleder oss til å komme i gang.

Statens vegvesen logo_farger.jpg