Ministerbesøk på Haugalandet

Torsdag 4. juli hadde vi besøk av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og May Britt Vihovde frå Haugesund Venstre. Statsråden deler Velde sine synspunkt på hva som er viktige fokusområder, med tanke på veibygging og klimamålene vi skal nå innen 2030. Vi i Velde er stolt av å være med å sette dette på agendaen, og ser frem til å bidra med vår ekspertise til klima og miljødepartementet sitt arbeid. Vi presenterte barrierene vi møter i vårt arbeid med klimakutt, og vi fikk fremmet tre viktige tiltak for å sikre en høyre CO2 reduksjon ved bygging av vei:

 

1. I dag er det svært mye av den gamle asfalten som ikke gjenvinnes på høyeste nivå eller ikke gjenvinnes i det hele tatt. All fresemasse (gammel asfalt) må returneres til asfaltverk som er i stand til å gjenvinne massene på høyeste nivå.

 

2. Kvaliteten på gjenbruksasfalt er like god som ny asfalt. Det må dermed ikke legges begrensinger på hvor mye gjenbruksasfalt som tilsettes i ny asfalt, men en må måle kvaliteten på sluttproduktet.


3. Ved tildeling av offentlige kontrakter ønsker Velde at tildeling skal skje ved vekting 30% på klima i tillegg til laveste pris. Først da vil det det bli større etterspørsel etter gjenbruksasfalt og miljømasser.