Asfaltering i Solbakktunellen i Ryfastprosjektet

Når vi asfalterer Solbakktunellen bruker vi den beste teknologien som er på markedet nå. Vi bruker feeder kombinert med “langski”-sensor med 3 sensorer mot vanligvis 1 sensor. Dette gjør at massen blir blandet bedre, og uten stopp i prosessen blir det et jevnt og mer homogent dekke uten skjøt.