Indisk delegasjon

Kompetanseutveksling om gjenvinning

24. september 2018 tok Velde imot en indisk delegasjon for å vise moderne resirkulering av tungt byggavfall og gravemasser, og produksjon av resirkulert tilslag.

 

Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resirkulerte materiale best kan anvendes. Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tung byggeavfall i India.

Deltagerne representerte sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører, og delstatsmyndigheter. Den indiske delegasjonen fikk presentert resultater fra det norske prosjektet RESGRAM, som er støttet av Norges forskningsråd, der målsetningen er å videreutvikle de resirkulerte materialene. RESGRAM ledes av Velde Industri AS hvor også SINTEF, Universitetet i Agder, Asak Miljø avdeling Kristiansand og Statens vegvesen Vegdirektoratet deltar.

Enormt potensiale

I Norge genereres det årlig opp mot 2 millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60 til 500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi genereres det nærmere 7000–10000 tonn daglig. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt.

Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet.


Ryfast bruker gjenvinning

Velde har levert flere typer miljømasser til AF sin del av Ryfastprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre:

  • Green filler (0–0,063 mm) som tettningsmasse rundt portalene/tunell- åpningene på Hundvåg.

  • I Solbakktunellen, som er de 6,5 km fra Hundvåg mot midten, er miljøsingel (4–16 mm) brukt som bakfylling til betongrekkverk.

  • Bærelag og bindelag er laget av miljøasfalt med 50% resirkulert asfaltgranulat, både i Solbakktunellen men også i den andre halvdelen av Ryfasttunellen som er Marti sin del av prosjektet.

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak