ZERO frokostseminar

Velde sitt innlegg på frokostseminaret hos ZERO torsdag 11. april 2019, fikk støtte og skapte engasjement både hos Nye Veier, Statens Vegvesen og andre aktører.

Statssekretær Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet talte også vår sak: funksjonsbasert regelverk vil være et viktig grep for å nå FNs bærekraftsmålene innen 2030!

Konkret vil det bety for Velde og asfaltbransjen at restriksjoner på hvor mye resirkulert asfalt vi kan bruke faller bort og det vil være kvaliteten på sluttproduktet som dokumenteres. Dette ser vi i Velde frem til! Nå gjelder det å få med seg alle beslutningstakerne og sikre grønne offentlige innkjøp i alle ledd!

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak

zero2.jpg