Gjenvinning

ZERO frokostseminar

Velde sitt innlegg på frokostseminaret hos ZERO torsdag 11. april 2019, fikk støtte og skapte engasjement både hos Nye Veier, Statens Vegvesen og andre aktører.

Statssekretær Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet talte også vår sak: funksjonsbasert regelverk vil være et viktig grep for å nå FNs bærekraftsmålene innen 2030!

Konkret vil det bety for Velde og asfaltbransjen at restriksjoner på hvor mye resirkulert asfalt vi kan bruke faller bort og det vil være kvaliteten på sluttproduktet som dokumenteres. Dette ser vi i Velde frem til! Nå gjelder det å få med seg alle beslutningstakerne og sikre grønne offentlige innkjøp i alle ledd!

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak

zero2.jpg

Indisk delegasjon besøker Velde

Velde deler kompetanse om gjenvinning

27/11-2018: I regi av SINTEF er i dag en indisk delegasjon på tur til Velde. Disse er fra sentralmyndighetene i New Delhi og kommer for å lære om gjenvinning av bygg- og anleggsavfall. Dette er en aktivitet i et indisk-norsk prosjekt som skal øke gjenbruken av bygg- og anleggsavfall i India. Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Delhi.

På dette besøket erfarer delegasjonen hvordan Velde løser dette, hvilke produkter dette blir til og hvordan det faktisk ser ut. Velde ønsker bidra til økt andel gjenvinning både i Norge og utlandet, og er stolte av å holdes frem som eksempel.

Når vi gjenvinner – vinner alle!


Indisk delegasjon

Kompetanseutveksling om gjenvinning

24. september 2018 tok Velde imot en indisk delegasjon for å vise moderne resirkulering av tungt byggavfall og gravemasser, og produksjon av resirkulert tilslag.

 

Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resirkulerte materiale best kan anvendes. Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tung byggeavfall i India.

Deltagerne representerte sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører, og delstatsmyndigheter. Den indiske delegasjonen fikk presentert resultater fra det norske prosjektet RESGRAM, som er støttet av Norges forskningsråd, der målsetningen er å videreutvikle de resirkulerte materialene. RESGRAM ledes av Velde Industri AS hvor også SINTEF, Universitetet i Agder, Asak Miljø avdeling Kristiansand og Statens vegvesen Vegdirektoratet deltar.

Enormt potensiale

I Norge genereres det årlig opp mot 2 millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60 til 500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi genereres det nærmere 7000–10000 tonn daglig. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt.

Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet.


Ryfast bruker gjenvinning

Velde har levert flere typer miljømasser til AF sin del av Ryfastprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre:

  • Green filler (0–0,063 mm) som tettningsmasse rundt portalene/tunell- åpningene på Hundvåg.

  • I Solbakktunellen, som er de 6,5 km fra Hundvåg mot midten, er miljøsingel (4–16 mm) brukt som bakfylling til betongrekkverk.

  • Bærelag og bindelag er laget av miljøasfalt med 50% resirkulert asfaltgranulat, både i Solbakktunellen men også i den andre halvdelen av Ryfasttunellen som er Marti sin del av prosjektet.

→ Veldes miljøambisjon
→ Veldes miljøtiltak


Resirkulert betong kan suge mer CO2 ut av luften

I siste innlegg under paraplytittelen «Grønt er sirkulært» under Byggedagene torsdag kunne SINTEF-forsker Christian Engelsen og produkt- og laboratorieleder Hernan Mujica i Velde Miljø fortelle om resirkulering og karbonatisering i foredraget «Betongens evolusjon mot fornybart – Fra gjenbruk i fyllmasser til karbonknaskende forstøtningsmurer og jordforbedring».

Les artikkel fra bygg.no her:

→ Resirkulert betong kan suge mer CO2 ut av luften

Sola kommune bygger turvei med miljøprodukter

Se prosjektleder for Sola kommune, Jan Sigve Tjelta, snakke om bruken av miljøprodukter på Turveien Hafrsfjord trasé Sørnes. Da intervjuet ble gjort hadde prosjektet utelukketbrukt produkter fra gjenvinning. Når vi gjenvinner – vinner alle!

Miljøproduktene som er brukt:

  • Knust betong
  • Asfaltgranulat
  • Grus 0/22
  • Singel 4/16
  • Pukk 20/100